Byalag och föreningar
  
Byalagen i bokstavsordning, med eventuella hemsidor och kontaktpersoner

med reservation för förändringar

 
ACKLINGA    
     
DARETORPS BYGDEGÅRDSFÖRENING   Per-Olof Graaf  0502 - 201 12 
   
 
DARETORPSBYGDENS INTRESSEFÖRENING    Else-Marie Bertilsson 0502 - 230 12
   
 
DIMBO BYALAG    Gita Norell 0502-1125 58  0705-69 72 93
Hemsida  
 
EKEDALENS SAMHÄLLSFÖRENING Lars Westermark 0502 - 421 15
   
 
FOLKABO SAMHÄLLSFÖRENING  Ove Bank 0502 - 413 69
Hemsida  
 
FRÖJEREDS SAMHÄLLSFÖRENING   Hans-Eric Vendelson 0502 - 313 33
Hemsida  
 
HOLMA-BALTAKS BYGDEGÅRDSFÖRENING   Peter Sahlström 070 - 621 23 40
Hemsida  
 
HVARFS BYALAG Monica Rickardson 0502 - 425 35
   
 
HÅNGSDALA SAMHÄLLSFÖRENING Carina Franzén 0515 - 323 22
 Hemsida  
 
HÄRJA HEMBYGDSFÖRENING   Peter Nilsson 0502 - 211 11
   
 
KLÄMMESBO BYGDEGÅRDSFÖRENING Berit Jonsson 0502 - 320 75
Hemsida  
 
KYMBO BYALAG Roland Sjöstrand 0515 - 76 40 55
   
 
LENA GILLE, Kungslena Pär Andersson 0502 - 441 55
 Hemsida  
 
MOBACKENS BYGDEGÅRDSFÖRENING Birgitta Andersson 0502 - 128 00
Hemsida   
 
MUSIK I VALSTAD Margareta och Jan Sköld 0505 - 414 54 eller 0502 - 712 86   
Hemsida   
 
OTTRAVADS HEMBYGDSFÖRENING   Anna Binnberg 0502 - 430 82
   
   
SUNTAKS KVINNLIGA NÄTVERK Mona Carlsson 0502 - 411 23
   
 
SUNTAKS SOCKENSTUGEFÖRENING Leif Carlsson   0502 - 411 23  
Hemsida   
 
VALSTADS CAFÉ Kjell Johansson 0502 - 411 37  
Hemsida    
     
VELINGA BYGDEGÅRDSFÖRENING Margot Andersson 0502 - 220 04
Hemsida NY hemsideadress  
   
VELINGA HEMBYGDSFÖRENING Lars Larsson 0502 - 220 20
   
 
VÄTTAKS BYALAG Bosse Johansson   070 - 665 20 71  
     
     
Östra Gerums Hembygdsförening anna Bohre Fasth 076 - 832 49 13