Startsidan
Detta är en gemensam hemsida/portal för de 21 Byalag, Bygdegårdsföreningar, Hembygdsföreningar och Samhällsföreningar som är verksamma i Tidaholm

Här finner du snabbinformation om de olika byalagen och föreningarna, hur man kan kontakta dem, samt länkar till deras egna hemsidor och bloggar.

En av flikarna i huvudmenyn ovan är "Aktuellt", och den ger en snabb överblick om vad som är på gång i bygderna.
Det finns även ytterligare information i PDF-format att läsa om aktiviteterna för de respektive områdena.

Vi säljer nu alla hembygdsböckerna på vårt kontor, de har tidigare sålt på Återbruket Secondhand men numera enbart hos oss. (vi har också, i stort sett alla årgångar, av Dimbobygden och Fotoklubben foldrar här)
 

Länk till klickbar landsbygdskarta över TidaholmFör de som har intresse så finns även protokoll från de gemensamma samrådsmöten som hålls några gånger varje år.

Byalagen delar några gånger om året ut informationsbladet LandsbygdsNytt, till hushållen i Tidaholm, genom samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

På gång i byalagen är nu Landsbygdsnytt 2.0 = de gör lokala utvecklingsplaner
(efter infokväll med Leader Östra Skaraborg)
 

Här finns information om TEAB's (Tidaholms Energi AB) planer för utbyggnaden av Bredbandfiber: Läs mer här!

Byalagen inom Tidaholms Kommun, LogotypKarta över Tidaholm och byalag - samhällen

Nytt nummer av LandsbygdsNytt, gäller februari - april 2020.
Hämta här 2,0 MB

Landsbygdsnytt.se finns även att hämta på SV's kontor, Bibliotekshuset i Tidaholm, turistbyrån.

Läs om Pilgrimsleden mellan Kungslena och Hjo   PDF 350 kb
För ytterligare information om samarbetet mellan byalagsgrupperna:
Besök Studieförbundet Vuxenskolan Tidaholm
OBS! Manusstopp för nästa nummer av LandsbygdsNytt: 7 april 2020
OBS! Nästa utgivning 30 april 2020

Kommande samrådsmöte:  14 april i Kommunhus i Ottravad"
 

LandsbygdsNytt.se
 drivs i ett samarbete mellan
Byalagen inom Tidaholms Komun Studieförbundet Vuxenskolan i Tidaholm Webbproduktion: Fribergs Skriv & Layout Tjänst
Sidan är under uppbyggnad och kommer att utvecklas löpande..